Twoje komputerowe wsparcie

Formy współpracy

Dwa rodzaje obsługi:

 • stała umowa serwisowa z ustaloną miesięczną liczbą godzin,
 • doraźna pomoc w razie wystąpienia awarii (bez gwarancji dostępności).

Przy stałej umowie serwisowej współpraca odbywa się na zasadzie miesięcznej opłaty ryczałtowej z:

 • ustaloną liczbą godzin pracy dla klienta w miesiącu,
 • gwarantowanym w umowie czasem reakcji na awarie,
 • darmowym dojazdem do miejsca wykonania usługi.

Koszt obsługi zależy od:

 • liczby urządzeń pod opieką,
 • czasu reakcji na awarię,
 • oprogramowania używanego u klienta,
 • złożoności infrastruktury teleinformatycznej,
 • dodatkowych usług (backup, hosting, administracja www),
 • liczby z góry ustalanych wizyt w danym miesiącu.