Twoje komputerowe wsparcie

Alanex

Obsługa informatyczna firm i szkół.
Obsługujemy przedszkola, szkoły publiczne oraz prywatne: podstawowe, gimnazja, licea oraz technika. Mamy kilkanaście lat doświadczenia i jesteśmy w stanie rozwiązać wszelkie problemy z komputerami – sprzętowe jak i programowe. Znamy
dobrze temat szkolnych pracowni informatycznych wraz z oprogramowaniem w nich używanym, a także oprogramowanie wykorzystywane przez administrację w placówkach edukacyjnych.

Dlaczego warto z nami współpracować?
zlecenie wszelkich spraw związanych z poprawną pracą rozwiązań teleinformatycznych (outsourcing),redukcja kosztów związanych z infrastrukturą teleinformatyczną,zmniejszenie częstości występowania awarii,optymalizacja
procesów IT,jesteśmy zespołem specjalistów o szerokim spectrum wiedzy i dużych możliwościach działania.

Co nas cechuje?
planowanie i kompleksowe prowadzenie działu IT,minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii,dostęp do najnowszych technologii,profesjonalizm i szeroki zakres świadczonych usług,indywidualne podejście do Klienta,
Dla firm i szkół
Dzięki naszej ofercie nasi klienci mogli obniżyć koszty obsługi informatycznej a także zyskali poprawę jakości i niezawodność pracy swoich systemów.Oferujemy outsourcing i pełną obsługą informatyczną firm i szkół.W
ramach obsługi informatycznej (outsourcingu) oferujemy :

Przykładowy Nagłówek
Przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Dwa rodzaje obsługi:

stała umowa serwisowa z ustaloną miesięczną liczbą godzin,
doraźna pomoc w razie wystąpienia awarii (bez gwarancji dostępności).

Przy stałej umowie serwisowej współpraca odbywa się na zasadzie miesięcznej opłaty ryczałtowej z:

ustaloną liczbą godzin pracy dla klienta w miesiącu,
gwarantowanym w umowie czasem reakcji na awarie,
darmowym dojazdem do miejsca wykonania usługi.

Koszt obsługi zależy od:

liczby urządzeń pod opieką,
czasu reakcji na awarię,
oprogramowania używanego u klienta,
złożoności infrastruktury teleinformatycznej,
dodatkowych usług (backup, hosting, administracja www),
liczby z góry ustalanych wizyt w danym miesiącu.

W ramach obsługi informatycznej oferujemy:

administracja komputerami, serwerami i siecią komputerową,
wsparcie klienta w zakresie planowania rozbudowy lub zmiany rozwiązań informatycznych,
naprawę sieci i sprzętu komputerowego u klienta,
usuwanie wirusów komputerowych i zabezpieczanie przed nimi systemów,
wdrażanie, aktualizacje i konserwacja oprogramowania,
zdalne wsparcie (pomoc przez internet lub telefon) przy prostych problemach z komputerami,
archiwizację danych,
przygotowanie systemów aby ewentualne przypadki awarii nie powodowały długich przestojów w pracy firmy,
serwis sprzętu komputerowego i peryferiów,
zabezpieczenie ciągłego dostępu do internetu w placówce klienta,
doradztwo w wyborze rozwiązań informatycznych,
pomoc w zakupie i wdrażanie nowych systemów komputerowych,
audyty sprzętu i legalności oprogramowania
budowę sieci komputerowych.

Zakres świadczonych przez nas usług:

audyt oprogramowania, zarządzanie licencjami i sprzętem komputerowym, prowadzenie dokumentacji,
sprzedaż nowego sprzętu i oprogramowania wraz z dostawą i montażem,
automatyczne kopie bezpieczeństwa danych, zarządzanie backupem,
wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych,
naprawa i konserwacja laptopów, komputerów, serwerów,
wdrażanie i serwis oprogramowania (magazynowe, finansowo-księgowe, CRM),
wdrażanie zabezpieczeń antywirusowych,
projektowanie i administracja stronami internetowymi, hosting,
projektowanie, budowa i zarządzanie sieciami komputerowymi,
zarządzanie bazami danych, tworzenie kopii zapasowych,
kontakt z dostawcami internetu i innych usług,
szkolenia pracowników,

Kontakt
Telefony:(12) 633 95 71+48 509 838 522+48 728 360 060Adres e-mail: helpdesk@alanex.netFirmaAlanex
Michał Płoskonkaul. Lea 22c/130-052 KrakówNIP: 677-211-35-23UWAGA! Przed wizytą w naszej firmie prosimy o wcześniejszy telefon, ponieważ czasami wszyscy pracownicy znajdują się na pracach poza firmą.Numer
naszego konta bankowego:BRE BANK S.A. – MBANK98114020040000320231437785Nasza firma jest zarejestrowana w:Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra GospodarkiRejestrze Głównego Urzędu Statystycznego

Sample Headline
Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.