Oferta

STRONA W PRZEBUDOWIE.

Obsługa informatyczna firm i szkół.

Obsługujemy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea i technika publiczne oraz prywatne. Mamy kilkanaście lat doświadczenia i jesteśmy w stanie rozwiązać wszelkie problemy z komputerami – sprzętowe jak i programowe.

Znamy dobrze temat szkolnych pracowni informatycznych wraz z oprogramowaniem w nich używanym, a także oprogramowanie wykorzystywane przez administrację w placówkach edukacyjnych.